Skip to content

Velkommen til LA5M hjemmesider

Vi er Mosseregionens radioamatørklubb av NRRL. LA5M består for for tiden av 31 medlemmer.

Repeater LA7PR – 145.662,5 Qth Grimstadtoppen i Råde antennehøyde: ca 80 moh. Åpnes med følgende metoder: CTCSS “SUB-TONE” primært subtone 123 Hz, sekundær 203,5 Hz.
DTMF *5. Det skal brukes FM-N. Repeateren har også fusion modulasjon.
Echolink: Nodenummer til LA7PRA-R er: 8585. Husk og logge ut med tasten: #
Mossering LA5M hver Søndag Kl.20.00. på LA7PR – 145.662,5 subtone 123 Hz

DMR TG24214 (LA5M) C 1 og TS 2.
Besøk oss på Facebook, www.facebook.com/groups/mossegruppenla5m/
Kontakt: styret@la5m.no
Sist oppdatert 05.05.2021

Aktivitets-info:

15 september 2023

Dekningsprøve fra et potensielt nytt repeater QTH i Våler.

Hei alle sammen!

Førstkommende søndag gjennomføres en dekningsprøve fra et potensielt nytt repeater QTH i Våler.

Høyde over havet er ca. 72m og høyde på antenne oppe i masten vil bli på rundt 85m over havet.

I forbindelse med dekningsprøven trenger vi at så mange som mulig kan delta på Mosseringen sin QST sending kl.20.00.

Oppsettet for testingen blir som følger:

QST Moss starter som vanlig kl. 20.00 på LA7PR.

– Dere sjekker inn.

– Gunnar kjører QST Moss som vanlig med QSTLA.

– Når dere kalles opp etter QST-sendingen skal dere avgi rapport så presist som mulig på signalstyrke og lesbarhet.

– Gunnar og vi (Andreas og jeg på QTH Våler) noterer samtidig deres rapporter.

– Når Gunnar er ferdig med alle innsjekk blir dere på værende på repeateren.

– Nå starter innsjekk nr.2 fra QTH i Våler.

– Vi vil forklare gangen før innsjekk begynner i tilfelle av noen som har kommet til underveis.

  Vi ser at det kan bli utfordringer med sub-toner under 2. innsjekk fra QTH Våler, 

  og har derfor bestemt at 2. innsjekk mot QTH Våler finner sted på simplex 145.525MHz..

  Det anbefales og benytte VFO og stille inn på 145.525MHz, eller bruke 145.525 Mhz hvis dere har lagt

  inn denne frekvensen som en memory(minne) kanal

  Dette for og unngå problemer med sub-toner og repeater-shift.

– Dere kalles opp i samme rekkefølge som Gunnar gjorde, og dere avgir rapport så presist som mulig på signalstyrke og lesbarhet.

– Etter innsjekk nr.2 avsluttes QST Moss av Gunnar over repeateren i tilfelle noen ikke fikk kontakt med QTH Våler.

Vi ønsker en best mulig dekningsprøve og da trenger vi at flest mulig kan delta fra deres lokasjon. 

Vi ønsker også at noen kan være mobile, da i området ved Moss Kirke og eventuelt annen plassering som dere vet at dekningen til nåværende repeater er dårlig.

Spre gjerne informasjonen slik at vi kanskje kan få innsjekk utenfor Mosseregionen også!

Da håper vi at vi høres på lufta til søndag 😀

73, LA7PRA Fredrik

Leder LA5M