Skip to content

Fieldday Ramberg

Fieldday på Rambergtoppen, ved siden av Kappelet på Jeløyen. Ramberg Skanse tror jeg det fortet het i sin tid. Vi hadde en meget trivelig fieldday med noen kontakter, en trivelig dag med kaffe og det hele. Det var Tore LA6XEA som var planleggeren til denne utflukten som var trivelig og fotograf var LA8XRA og hans sønn Glenn-Alexsander som sto for bildene.

73 de LA1YKA som også fikk være med Håkon Olav.


No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS