Skip to content

Velkommen til LA5M hjemmesider

Vi er Mosseregionens radioamatørklubb av NRRL. LA5M består for for tiden av 31 medlemmer.

Repeater LA7PR – 145.662,5 Qth Grimstadtoppen i Råde antennehøyde: ca 80 moh. Åpnes med følgende metoder: CTCSS “SUB-TONE” primært subtone 123 Hz, sekundær 203,5 Hz.
DTMF *5. Det skal brukes FM-N. Repeateren har også fusion modulasjon.
Echolink: Nodenummer til LA7PRA-R er: 8585. Husk og logge ut med tasten: #
Mossering LA5M hver Søndag Kl.20.00. på LA7PR – 145.662,5 subtone 123 Hz

DMR TG24214 (LA5M) C 1 og TS 2.
Besøk oss på Facebook, www.facebook.com/groups/mossegruppenla5m/
Kontakt: styret@la5m.no
Sist oppdatert 05.05.2021

Aktivitets-info:

Fieldday Ramberg

Fieldday på Rambergtoppen, ved siden av Kappelet på Jeløyen. Ramberg Skanse tror jeg det fortet het i sin tid. Vi hadde en meget trivelig fieldday med noen kontakter, en trivelig dag med kaffe og det hele. Det var Tore LA6XEA som var planleggeren til denne utflukten som var trivelig og fotograf var LA8XRA og hans sønn Glenn-Alexsander som sto for bildene.

73 de LA1YKA som også fikk være med Håkon Olav.


No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS