Skip to content

Jota 2008

Jota ble kjørt helgen l8 og l9 oktober 2008. LA1YKA Håkon var aktiv sammen med 1. Jeløy hvor det var 35 speidere fra 11 til 16 år og det ble kjørt 49 kontakter fordelt på 80, 17 og 15 meter. LA4FU var aktiv fra LA8V l Vestby speidergruppe med 14 speidere fra lørdag til søndag pluss besøk av småspeidere på søndag. Ca. 20 kontakter på 80 meter.