Skip to content

LA5RNA Antennehavari

LA5RNA sin antennemast falt ned under en høststorm i 2008. Antennen som kom ned er en Titaniks 8 Element logperiodisk. Antennen som er i toppen av masta og på huset er en MA5B. Du ser også hans Super 12 vertikal antenne for 10 M som er knekt.

Se her for videoopptak av antennemasta: http://www.youtube.com/watch?v=2qJGnaugYb8