Skip to content

Østfoldmøtet 2008

23 august 2008 arrangerte Mossegruppen et fellesmøte for Østfoldgruppene på Rygge Museum, 36 amatører var til stede på foredragene utført av LA4QE som omhandlet bølgeforplantning og LA2QM om DXCC.