Skip to content

Velkommen til LA5M hjemmesider

Vi er Mosseregionens radioamatørklubb av NRRL. LA5M består for for tiden av 31 medlemmer.

Repeater LA7PR – 145.662,5 Qth Grimstadtoppen i Råde antennehøyde: ca 80 moh. Åpnes med følgende metoder: CTCSS “SUB-TONE” primært subtone 123 Hz, sekundær 203,5 Hz.
DTMF *5. Det skal brukes FM-N. Repeateren har også fusion modulasjon.
Echolink: Nodenummer til LA7PRA-R er: 8585. Husk og logge ut med tasten: #
Mossering LA5M hver Søndag Kl.20.00. på LA7PR – 145.662,5 subtone 123 Hz

DMR TG24214 (LA5M) C 1 og TS 2.
Besøk oss på Facebook, www.facebook.com/groups/mossegruppenla5m/
Kontakt: styret@la5m.no
Sist oppdatert 05.05.2021

Aktivitets-info:

Permo

Medlemmer i Mossegruppen på tur til Permo var en vellykket tur for gruppen, og et godt oppmøte på 13 stk fra Moss pluss en fra Follo og en venn. Synes at de fremmøtte og arangemanget var vellykket og anbefaler også andre grupper å avtale med Permo på kveldstid. Det er mange som jobber og ikke har tid på dagtid, så da passer det med en kveldstur fra klokka 19:00 som vi gjorde. Vi investerte i nytt utstyr til Sambandsutstyret vårt, og det ble også en del antenner og radio også til medlemmene. Sum summarium var det vel bra for Permo sin del også. Takker for ennå en planlagt tur gjennomført.

73 de LA1YKA v/LA5M-Mossegruppen-formann