Skip to content

Møteprogram

Møteprogram 2019

29. januar Styremøte -Drop-in møte.
26. februar  Styremøte -Drop-in møte.
26. mars Styremøte -Drop-in møte.  Info om DMR
 5 – 7  april Norsk hammeeting Letohallen
30. april Drop-in møte.
Mai Fieldday på Slåttemyr i Våler.
28. mai Styremøte -Drop-in møte.
Juni Sommeravslutning, Grilling e.l.
30. juli Drop-in møte.
27. august Styremøte -Drop-in møte.
15. september Fieldday på Slåttemyr i Våler.
24. september Drop-in møte. Demo, e.l.
29. oktober Styremøte -Drop-in møte.
26. november Drop-in møte.
Desember Julebord Marche.
Drop-in møter starter kl 19.00 på Rygge Museum.

 

Endringer kunngjøres på Mosseringen eller e-mail.