Skip to content

Møteprogram


Møteprogram 2020
25. februar Årsmøte 2020
31. mars  Styremøte -Drop-in møte.
17-19  april
Norsk hammeeting Letohallen
28. april Styremøte -Drop-in møte.
26. mai Styremøte -Drop-in møte.