Skip to content

Velkommen til LA5M hjemmesider

Vi er Mosseregionens radioamatørklubb av NRRL. LA5M består for for tiden av 31 medlemmer.

Repeater LA7PR – 145.662,5 Qth Grimstadtoppen i Råde antennehøyde: ca 80 moh. Åpnes med følgende metoder: CTCSS “SUB-TONE” primært subtone 123 Hz, sekundær 203,5 Hz.
DTMF *5. Det skal brukes FM-N. Repeateren har også fusion modulasjon.
Echolink: Nodenummer til LA7PRA-R er: 8585. Husk og logge ut med tasten: #
Mossering LA5M hver Søndag Kl.20.00. på LA7PR – 145.662,5 subtone 123 Hz

DMR TG24214 (LA5M) C 1 og TS 2.
Besøk oss på Facebook, www.facebook.com/groups/mossegruppenla5m/
Kontakt: styret@la5m.no
Sist oppdatert 05.05.2021

Aktivitets-info:

28 mars 2023

NNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Mossegruppen av NRRL innkaller til årsmøte tirsdag 28. mars kl. 1900 på Rygge Museum.

Dagsorden:

1. Konstituering. Valg av ordstyrer og referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning for 2022.

4. Regnskap for 2022.

5. Budsjettforslag for 2023.

6. Innkommende forslag.

7. Valg. Forslag til saker sendes til styret@la5m.no innen 14. mars.

Årsberetning, regnskap og budsjett legges fram på årsmøtet. Det vil bli servert kaffe og rundstykker. Med hilsen Styret LA5M