Skip to content
1 mars 2022

Vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Vi ønsker våre nye medlemmer LB9CI John Nord Larsen og LA8KNA Stein Erik Nøkleby

velkommen i Mossegruppen av NRRL. Ta gjerne en tur på et av våre møter som er på den

siste tirsdagen i hver måned, for å bli kjent med de andre medlemmene. Vi har som regel

kaffe og kaker/wienerbrød på våre hyggelige møter.