Skip to content
23 desember 2021

Silent Key LA6YQ

Hans Christian Palm melder at LA6YQ Øivind Thømt ble silent key den 15. desember,

89 år gammel. Han skal begraves fra Jeløy kapell i den 23/12.

Vi lyser fred over hans minne.