Skip to content
15 november 2021

Foredrag om winlink 30/11 2021.

Hei, alle sammen!
Vi har gleden av å invitere alle til foredrag hos LA5M!
På møtet 30.11.2021 for  vi foredrag om Winlink Global Radio Email®️av LA5ABA Jørn Arnesen fra Follogruppen. Dette foredraget vil på en enkel måte ta for seg litt om utstyr, oppsett, og bruken av Winlink. Via Winlink har du muligheten til å sende ut epost selv om nett og strøm skulle være borte der du er (forutsetter batteridrift) via VHF/UHF/HF til Gateway i inn og utland, og eventuelt tilbake til deg selv.Vi har tidligere hatt et foredrag om emnet, så det blir noe repetisjon, men også noe nytt da utviklingen går fort i den digitale verden. 


73, LA7PRA FredrikLeder LA5M