Skip to content
5 mai 2021

Kjære medlem.

Det er igjen tid for å betale kontingenten.Medlemskontingenten for 2021 er på 300,- for ordinære medlemmer og 150,- for støtte- og familiemedlemmer.

Vi takker for støtten!