Skip to content
19 juli 2020

Info ang. levering av qsl kort.

ORIENTERING OM NRRLS QSL-TJENESTE ALMINNELIGE BESTEMMELSER Alle medlemmer av NRRL kan benytte QSL-tjenesten. Denne omfatter videresending av QSL-kort – mottatt fra medlemmene – til norske og utenlandske radioamatører, samt sortering og distribusjon av kort mottatt fra utlandet. Porto for sendingene til utlandet betales av Ligaen, mens sendingene innenlands til gruppene eller de enkelte medlemmer må betales av mottaker. Kortene sendes i alminnelighet gjennom Ligaens grupper rundt om i landet. Dersom en radioamatør bor langt fra et sted med gruppe – vanligvis mer enn 40 km – kan hun/han sende sine kort direkte til Ligaen og få innkomne kort tilsendt direkte. Til dekning av portoen for en rimelig tid fremover settes et beløp inn på Ligaens konto nr. 1609 1363198. Merk talongen «QSL-porto».

Er en amatør – som i henhold til ovenstående skal sende og motta sine kort via en gruppe – ikke medlem av denne, skal kortene allikevel formidles av gruppen, men den har da rett til å kreve en avgift til dekning av porto og merarbeide for behandling av kortene. UTGÅENDE KORT Utgående kort SKAL leveres til GRUPPENS QSL-manager som igjen skal sortere og samle gruppemedlemmenes kort i EN bunke for hvert land. (Kort skal altså ikke sendes direkte til NRRL fra gruppemedlemmer!) Kortene skal deretter sorteres på følgende måte:

Kort til UTLANDET legges alfabetisk etter prefiks (AP, BV, CE o.s.v.). Alle kort til samme land legges i en bunke. Dette gjelder også de land som benytter forskjellige prefiks, f.eks. JA/7J o.s.v. Hvert land/prefiks/bunke skilles fra de andre med en strikk e.l. (NB! Ikke >gule klistrelapper=). N B: Kort til USA (K, W, A, N) sorteres distriktsvis med en bunke til hvert distrikt, altså etter tall. USA distrikt 4 sorteres i 2 bunker – 1 bunke til 1-bokstavs-prefiksene (W4, N4 o.s.v.), og en bunke til flerbokstavsprefiksene (WA4, WB4 o.s.v.). KP2, KP4, KH6 OG KL7 skal sorteres for seg. Kort til Canada skal også sorteres distriktsvis (etter tall). Kort til Storbritannia (M, G, GB, GD, GU, 2M o.s.v.) legges sammen Kort til Tyskland (DA-DP og Y2-Y9) legges sammen. Kort til Portugal (CT1-CT3) legges sammen.

Kort til Japan sorteres i en bunke uansett prefiks og distrikt. Kort til Australia legges også sammen, uansett distrikt. Kort til LA/LB/LC/LJ/JX/JW /LN behøver du heller ikke å sortere, men kan legges i en bunke. Kort til Litauen ( LY), Estland (ES) og Latvia (YL) sorteres i egne bunker. N R R L Q S L i n f o r m a s j o n Kort til stater i forhenv. USSR sorteres som følger i egne bunker: Russland (RA-RZ og UA-UI),.Ukraina (EM-EO og URUZ), Moldova (ER), Belarus (EU-EW), Tajikistan (EY), Turkmenistan (EZ), Uzbekistan (UJ-UM), Kazakstan (UN-UQ), Georgia 4L. UA2 må også sorteres i egen bunke. Det er flere land vi ikke kan sende kort til fordi det ikke finnes offisielle IARU-byråer der, egen liste vedlegges. Kort til disse land må sendes direkte fra medlemmene og ikke via NRRL

Kort til tidligere Jugoslavia sorteres som følger i egne bunker: Jugoslavia (YT-YU, YZ, 4N-4O), Kroatia (9A), Slovenia (S5), Bosnia-Herzegovina (T9) og Makedonia (Z3). Hvis det er kort du vil ha sendt via andre enn QSL-manageren i vedkommende land, må det gå tydelig frem av kortet hvor det skal sendes. Skriv «VIA XXX» umiddelbart etter kallesignalet til den radioamatør som skal ha kortet. Eks.: To Radio YS1RFE via K7UKH. Kortet skal da legges i bunken til USA distrikt 7. Eks.: To Radio PX1AX via DJ9IP. Kortet legges i bunken til Tyskland. Kort til radioamatører som har vært aktive utenlands, skal sendes til radioamatørens hjemland. Eks.: W3/LA1XXX. Kortet sendes til LA og ikke til W3. Eks.: LA/G1XX. Kortet sendes til G og ikke til LA. Hvis det er få kort til enkelte prefiks, legges disse alfabetisk etter prefiks i en bunke. Bunken merkes «Flere land».

Er du usikker på hvor et prefiks hører hjemme, vedlegges ofisiell liste fra IARU til hjelp under sorteringen. OGSÅ KORT SOM SENDES INN DIREKTE TIL LIGAENS QSL-MANAGER SKAL VÆRE SORTERT I OVERENSSTEMMELSE MED OVENNEVNTE RETNINGSLINJER. USORTERTE KORT VIL BLI RETURNERT FOR GRUPPENS/MEDLEMMETS REGNING. Innkomne kort sendes gruppene 1 gang pr. måned unntatt i juli. For enkeltamatører vil det være naturlig å vente til kortmengden er ca. 50 gr. (15-20 kort).